1. Εισαγάγετε λέξη/εις, για να βρεθούν τα κείμενα που περιέχουν τουλάχιστον μια από αυτές.

2. Για να βρεθούν τα κείμενα που περιέχουν όλες τις λέξεις, τοποθετήστε μεταξύ των λέξεων το +.

3. Πληκτρολογήστε τα αρχικά γράμματα μιας λέξης και το σύμβολο * (χωρίς κενό) για κείμενα που αρχίζουν με τα γράμματα αυτά.
Φιλική Εκτύπωση: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας
 
 

Εκδόσεις >


Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας στο χρονικό διάστημα της λειτουργίας του έχει προβεί σε εκδόσεις που αναφέρονται σε ποικίλες εκφάνσεις του εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ στοιχεία από άλλες δραστηριότητες και έρευνες του Κέντρου είναι υπό έκδοση.
Αρχή Σελίδας
 © ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

created by POSTSCRIPTUM