εκτύπωση σελίδας
ΝΕΟ! Υλικό για το πρόγραμμα "Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης"  

Μπορείτε να κατεβάσετε το διαθέσιμο υλικό (σε μορφή .pdf και .doc) για το πρόγραμμα "Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης".

Προσχολική Εκπαίδευση: Αρχεία .pdf  Αρχεία .doc

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Αρχεία .pdf  Αρχεία .doc

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Αρχεία .pdf  Αρχεία .doc

Ειδική Αγωγή: Αρχεία .pdf  Αρχεία .doc

Αρχή Σελίδας