Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ' Κ.Π.Σ.

Στο πλαίσιο αυτού του έργου θα αποτυπωθεί το σύνολο των εκπαιδευτικών μονάδων της χώρας.

Γενική πρόσκληση στην παρουσίαση του βιβλίου που εξέδωσε πρόσφατα το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας με τίτλο: "Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος σε επίπεδο σχολικών μονάδων" .
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2006, ΔΕΘ